Balıkesir Balya hakkında bilgi

Balıkesir Balya ilçesi hakkında bilgi verdiğimiz bu yazımızda “Balıkesir Balya nerede? Balya tarihi nedir? Balya adı nereden geliyor? Balya’nın nüfusu ne kadar?” gibi sorularınıza cevap vereceğiz.

Balıkesir Balya’nın tarihi

Balya ilçe merkezi ve çevresindeki yerleşimlerin tarihi oldukça eskilere dayanmakta olmakla birlikte, bölgenin önem kazanması daha çok Balya’da çıkarılan madenlerin varlığının ve öneminin kavranmasıyla ortaya çıkmıştır. Çok eski tarihlerden hatta bilinen tarihin ilk dönemlerinden beri Balya’da, başta çinko ve kurşun madenleri olmak üzere, manganez ve linyit madenlerinin işletildiği bilinmekte. Maden çıkarılan bir bölge olduğu için de sürekli bir yerleşim yeri olmuş ve çoğu zaman da dışardan göç de almıştır.

1317 yılından önce “Kocagümüş Köyü” olarak anılan Balya, Balıkesir (Karesi) Sancağına bağlı bir köydü. Özellikle 1310 yılından sonra bölgedeki kurşun madenlerinin işlenmesinin ağırlık kazanmasıyla yeni iş gücüne ihtiyaç duyulmuş ve bu sebeple yurdun çeşitli yerlerinden gelen işçiler ile Balya’nın nüfusu ve hane sayısı artmıştır. 1910 yılında da ilçe statüsü kazanmıştır.

Balya adı nereden geliyor?

Roma döneminde de bölgede kurşun madeni çıkarılan Balya’nın o zamanki adı “Kristiyan” idi. Sonrasında “Kocagümüş Köyü” olarak anılan Balya’nın isminin kökeni hakkında farklı görüşler mevcut. Bir görüş; kurşun madenlerinin ambalajlanmasından esinlenerek Balya’ya dönüşmüş olduğu yönündeyken, bir başka görüş ise Balya isminin, Osmanlılar döneminde 1650’li yıllarda burada Kadılık yapan “Balı Bey” den geldiği yönünde.

Balıkesir Balya nerede?

İlçe, Balıkesir’in merkez ilçelerinden biri olan Karesi ilçesi ile Çanakkale il sınırı arasında kalmakta. Balya’nın doğusunda Karesi İlçesi, diğer yanında yani batısında ise Çanakkale il sınırı uzanmakta. Kuzeyinde Gönen, güneyinde ise İvrindi İlçeleri ile komşu.

Balıkesir Balya nüfusu ne kadar?

İlçe madenleriyle öne çıkan bir yer. Bu nedenle, bölgede yerleşim çok eskilere dayanmakta. Ülkemizde elektriği ilk kullanan yerlerşim yerlerinden biri olan Balya’nın nüfusu 1900 yılı kayıtlarına göre 42.500; 1907 yılı kayıtlarında ise 52.500 olarak görünmekte iken günümüze gelene kadar ilçe nüfusu giderek azalmıştır. Öyle ki, 2012 yılı nüfus verilerine göre 14.273 olan ilçe nüfusu, 2016 yılı itibariyle 13.384’e düşmüş.

Balya’da gezilecek görülecek yerler olarak Ilıca Kaplıcalarını söyleyebiliriz. Balıkesir, kaplıcalar yönünden oldukça zengin. Bundan Balya da nasibini almış durumda. Balya’daki kaplıcalara Balıkesir-Bandırma yolunun 13. km’sinden Şamlı yönüne ayrıldıktan 22 km sonra ulaşabilirsiniz. Daha fazlası için; Balıkesir’de gezilecek yerler listesi yazımızı okuyabilirsiniz.