Ardahan’da gezilecek yerler

Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğu kesiminde yer alan ve 1992 yılında Kars’tan ayrılarak il olan Ardahan’da gezilecek yerler, tarihi ve doğal güzellikler içerisinde, yüksek ve engebeli arazileri, gölleri ve kaleleri dikkat çekiyor. Yükseklikleri 3000 metreyi aşan Keldağ, Akbaba Dağı, Kısır Dağı ve Allahuekber Dağlarıyla çevrili şehir Artvin, Erzurum, Kars ve Gürcistan’la komşu. Kaleleri, dağları ve yaylaları, tarihten acı hatıralarıyla serhat şehri Ardahan’da insanların en temel geçim kaynağı hayvancılık. Ardahan’da çok sayıda kale yeralmakla birlikte pek çoğu çok iyi durumda değil. Bu nedenle, özellikle kaleleri ziyaret etmeseniz de yolunuza üzerinde ya da yakınlarında olan kaleleri görmek isteyebilir, taşları değil belki ama kalelerin konumlarındaki manzarayı seyretmek isteyebilirsiniz.

Ardahan’da gezilecek yerler

Merkez: Elde edilen bulgulara göre çok farklı uygarlıkların izini taşıyan ve tarihi M.Ö. 3500’lü yıllara kadar giden Ardahan Kalesi, son olarak Osmanlılar zamanında Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle bugünkü halini almış. Kalenin 150 metre kadar kuzeybatısında acı hatıralar barındıran bir cami var: Arap Camii, diğer adıyla Yanık Camii… İngiltere, Fransa ve Amerika gibi devletlerin kışkırtma ve destekleri sonucu Ermeni çeteleri tarafından 1915 lerde camii, içerisinde namaz kılan Müslüman cemaatle birlikte yakılmış. Yine kalenin 200 metre kadar doğusunda 1701 tarihli Mevlit Efendi Camii. Kesme taştan 1869 yılında yapılmış olan Derviş Bey Camii iç süslemeleri ve renkleriyle içinizi açacak.

Ardahan’ın 29 km kadar batısında, Artvin sınırına yakın Bağdeşen Köyü’nde Kinzi Kalesi.

Posof: Muhtemelen 1771 tarihinde yaptırılan Posof Merkez Camii ilçe merkezinde. Gürcistan’dan gelen yol üzerinde bulunan ‘Cak Kalesi’ de oldukça stratejik bir noktaya yapılmış. Posof Kalesi olarak da biliniyor.

Hanak: Ardahan-Hanak karayolunun 18. km.’ sindeki Altaş (Ur) Köyü’nün doğusunda yer alan sivri bir tepe üzerinde Altaş Kalesi;  Hanak’ın 5 km. güneyindeki Çayağzı Köyü’nde Kırnav Kalesi; ilçesinin yaklaşık 12-13 km. doğusundaki Börk Köyü’nde 10. yy’dan kalma Börk Kilisesi ziyaret edilebilecek yerler.

Çıldır: İlçe merkezinde Çıldır Kalesi ve ilçenin 2,5 km kadar kuzeyinde yer alan Şeytan Kalesi görülebilir. Çıldır’a gidip de Çıldır Gölü’nü görmemek olmaz herhalde. Göl, ilçe merkezinin 7 km güneyinde. İlçe Merkezinin 27 km kadar güneydoğusundaki Akçakale Köyü’nün hemen yanında bulunan Akçakale Adası da doğası ve antik kent kalıntılarıyla görülmeye değer. İlçe merkezi’nin yaklaşık 36 km. kuzeyinde, Gürcistan sınırında Kurt Kale.

Göle: Ardahan-Göle yolunun 23. km’sinden ayrılınca 10 km batıda Kalecik Köyü ve Kalecik Kalesi. Kalenin M.Ö. 8. yüzyılda Urartular tarafından yaptırıldığı tahmin edilmekte.